علل و عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوان با نگاه جامعه شناسی جنایی
28 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش حاوی مسایل و عناوینی در خصوص علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌باشد که هدف از طرح و بررسی و بیان موضوع آن، آشنایی با پدیده‌ی بزهکاری و پیامدهایش و میزان گرایش کودکان و نوجوانان نسبت به بزهکاری می‌باشد و می‌خواهیم بدانیم که آیا مجموعه‌ی چه عواملی بر روی بزهکاری نوجوانان تاثیر دارد؟ در این رابطه نظرات برخی از کارشناسان و محققان در این زمینه ارایه شده است و روش پژوهش تحلیلی و از نوع پس‌رویدادی می‌باشد و سعی بر آن شده که در غالب 30 گفتار ارایه شود.